MariANnESTESI gjester podcast

Det er gøy at andre synes jeg er såpass interessant eller så snakkesalig at de har lyst å ta en prat med meg om sykepleie og anestesisykepleie på podcast. Jeg var ikke vanskelig å be da Anette og Øystein inviterte meg til å gjeste deres podcast Sykepleiene. Det er en podcast for sykepleiere, av sykepleiere….